ورود

ثبت نام

*  
بیشتر مردم منتظر سال جدید هستند، برای شروعی جدید با عادت های قدیمی!
بهترین راه به دست آوردن اعتماد به نفس، انجام کارهایی است که از آنها می ترسیم
گاهی اوقات، خشم تنبیهی است که به خودمان می دهیم، برای اشتباه فردی دیگر
  *

ورود / ثبت نام

مدیریت استرس

 

مهارت مدیریت استرس

 

در دنیاي امروز، همواره با تغیرات وسیع و پیچیده اي مواجه ایم و هر تغییري با فشارهاي روحی و

روانی) استرس )همراه است. میزان استرس اگر بیش از حد و طولانی باشد، بر زندگی و عملکرد ما

تأثیر منفی گذاشته و مشکلات جدي و زیادي را براي ما به وجود خواهد آورد.

بسیار مهم است که بتوانید استرس هاي زندگی خود را بشناسید و از راه هاي مقابله براي رویارویی با

هر یک از آن ها استفاده کنید.

راههايمقابلهبااسترس

بعضی از راه هاي مقابله با استرس، رفتاري و بعضی درون روانی است. یعنی در برخی مواقع می

توانیم براي حذف، کاهش یا مدارا با استرس کارهایی مانند برنامه ریزي و مشورت انجام دهیم. گاهی

نیز راه هاي مقابله، فعالیت هاي ذهنی یا درون روانی است. مانند دعا و نیایش، نذر و نیاز، درد دل

کردن و تخلیه احساسات.

الف– مقابلههايهیجانی:

رویارو شدن با هر استرس، به میزانی از آشفتگی می انجامد. مقابله هاي هیجانی به انسان کمک می

کند تا هیجانی را که در اثر مواجهه با استرس ایجاد شده است، برطرف کند. مثلا وقتی فردي از شهر

و خانواده خود جدا شده و به شهر دیگري می رود، تا مدتی ممکن است غمگین باشد. مقابله هاي

هیجانی به چنین شخصی کمک می کند تا براین غم و غصه چیره شود.

باورها و اعتقادات به ویژه اعمال مذهبی در برخورد با استرس به فرد بسیار کمک می کند. به این نوع

مقابله ها، مقابله هاي مذهبی گفته می شود. مانند دعا و راز و نیاز کردن، توکل، توسل و نماز

خواندن.

ب– مقابلههايمسئلهمدار:

مقابله هاي مسئله مدار به فرد کمک می کند تا براي مقابله با استرسی که درآن قرار گرفته، راه حل

هایی بیاندیشد. دراین نوع مقابله، هدف آن است که فعالیتی انجام شود تا استرس ازبین رفته یا کاهش

یابد ویا با آن مدارا شود. هریک از مقابله هاي بالا به دو دسته سالم و ناسالم تقسیم می شوند. مثلا اعتیاد یک مقابله هیجانی

ناسالم و درد دل کردن یک مقابله هیجانی سالم است. دزدي و بزهکاري یک مقابله مسئله مدار

ناسالم، ولی مشورت کردن یک مقابله مسئله مدار سالم است.

بهتر است مقابله هاي هیجانی و مسئله مدار در ترکیب با یکدیگر استفاده شوند. به این ترتیب که در

ابتدا از مقابله هاي هیجانی استفاده شود تا فرد آرامش خود را بیابد و سپس با استفاده از مقابله هاي

مسئله مدار، راه هایی براي حذف یا کاهش آن ها صورت گیرد.

ویژگیهايافرادمقاومدربرابراسترس

تحقیقات وسیعی پیرامون شخصیت هاي مقاوم در برابر استرس صورت گرفته است. هریک از آن

تحقیقات توانسته است برخی از ویژگی هاي افراد مقاوم در برابر استرس و شخصیت هاي

آسیب پذیر را شناسایی کند. به شرح زیر:

ویژگی اول: افراد مقاوم در برابر استرس احساس کنترل دارند این افراد بر این باور هستند که می توانند مسیر زندگی خود و بسیاري از رویدادها و حوادث مربوط به خود را، کنترل کنند

ویژگی دوم: افراد مقاوم احساس تعهد و مسولیت دارند این گونه افراد در برابر فعالیت ها و

اقداماتی که انجام می دهنداعم از امور شغلی، تحصیلی، خانوادگی و جز آن خود را مسئول و متعهد

می دانند.

 ویژگی سوم: افراد مقاوم احساس مبارزه طلبی و چالش جویی دارند آنها بر این باورند که برای

موفقیت در زندگی، برخورداري از روحیه مبارزه طلبی لازم است. از همین رو نه تنها از فشارها،

چالش ها و تعارضات ناشی از زندگی نمی هراسند، بلکه حتی آن ها را به منزله فرصت هایی می

دانند که زمینه رشد و تعالی آنان را فراهم می سازند.

ویژگی چهارم:افراد مقاوم داراي ویژگی شاد زیستن هستند این گونه افراد حتی به هنگام رو

به رو شدن با ناکامی ها،روحیه شادابی و بذله گویی خود را از دست نمی دهند. آنان نگرشی شاد و

خوش بینانه به زندگی دارند، فردا را بهتر از امروز می دانند و امروز را لذت بخش و شادي آفرین

ارزیابی می کنند. این ویژگی موجب گسترش روابط آنان با دیگران می شود. زیرا، دیگران آن ها را دوست داشتنی،قابل اعتماد و فوق العاده می دانند.

ویژگی پنجم: افراد مقاوم، توانایی ابراز وجود دارند. آنان به راحتی می توانند خواسته ها، نظرات و

تمایلات خود را ابراز نمایند و از واکنش هاي دیگران هراسی ندارند.

راههاییبرايکاهش نشانههاياسترس

براي کاهش نشانه هاي استرس راه هایی وجود دارد که دو مورد از آن ها به این شرح است:

-1 تنفسشکمیهنگام استرس ممکن است نتوانید به راحتی نفس بکشید. این مسئله باعث می

شود که میزان اکسیژن در خون کاهش یابد و عضلات شما منقبض شوند. دراین حالت با استفاده از

روش تنفس شکمی با فشار شکم به داخل، نفس خود را کاملآ بیرون بدهید. سپس با بیرون دادن

شکم ، نفس عمیق بکشید، براي این کار می توانید عمل بازدم و دم را باشمردن تا عدد 6 ، 5 یا 7

انجام دهید.

-2 آرامساختنعضلاتدراین روش می توان با دراز کشیدن یا نشستن راحت روي یک صندلی

بطوري که تمام عضلات بدن تکیه گاه داشته باشد، بطور متناوب عضلات بدن را منقبض و منبسط

کرد. انقباض را می توان از ماهیچه هاي پا وساق شروع کرد وکم کم به تمام نقاط بدن رسید و در

نهایت عضلات صورت و کاسه سر را نیز شل کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *